Autoriteit Consument Markt ACM

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Nederlandse mededingsautoriteit (NMa), Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit vormen gezamenlijk sinds 1 april 2013 de toezichthouder op verschillende markten, waaronder de energiebranche. De overkoepelende naam is Autoriteit Consument en Markt (ACM).

acm

Wat doet ACM?

Autoriteit Consument en Markt is toezichthouder op verschillende markten. Zo houdt zij in de gaten wat er gaande is en wat er leeft bij bedrijven en consumenten. Branches die hierbij worden uitgelicht zijn vervoer, post, telecom energie. De ACM houdt onder meer in de gaten of de concurrentie tussen bedrijven eerlijk verloopt en of het consumentrecht nageleefd wordt. De ACM is er dus vooral in uw belang.

In de ogen van veel consumenten is overstappen van energieleverancier lastig, niet eerlijk en kan het tot problemen leiden. Bijna de helft van de Nederlanders is daarom nog nooit overgestapt. Wanneer dit beeld in stand gehouden wordt zullen energieleveranciers die veel bestaande klanten hebben nauwelijks gestimuleerd worden de dienstverlening en prijzen te verbeteren. ACM wilt daarom het beeld dat is ontstaan dat vergelijken en overstappen van energieleverancier moeilijk is wegnemen. Dit komt de concurrentie ten goede en zo kunnen consumenten het beste aanbod op de energiemarkt vinden.

Vergunningen en voorwaarden

Energiebedrijven die in Nederland energie aan u aanbieden moeten beschikken over een vergunning. ACM screent de energieleveranciers en bepaalt vervolgens of zij wel of geen vergunning ontvangen. Criteria die bepalen of een energieleverancier een vergunning krijgt zijn onder meer de voorwaarden die de energiemaatschappijen aan bedrijven en consumenten stellen om energie te leveren. Daarnaast moeten de energieprijzen voor de levering ook redelijk zijn. Een ander belangrijk punt is de data waarover energieleveranciers beschikken. Gaan zij vertrouwelijk om met uw gegevens en kunt op een eerlijke, transparante manier de energietarieven vergelijken. Bovendien moet alle informatie vooraf aan u worden toegekomen zodat u op basis van alle informatie een goede keuze kunt maken.

U kunt gerust vergelijken op Goedkoopsteenergieleverancier.org. Alle energieleveranciers in de energievergelijker beschikken namelijk over een vergunning verleend door Autoriteit Consument en Markt.

Toezicht op prijsvergelijkingswebsites

ACM houdt ook toezicht op vergelijkingswebsites zoals Goedkoopsteenergieleverancier.org. Op deze manier moet het voor consumenten en bedrijven nog makkelijker en betrouwbaarder worden om een eerlijke en goede keuze te maken voor een energiecontract.

In Nederland wordt mede door het goede toezicht relatief veel overgestapt van energieleverancier. Jaarlijks veranderen ruim 15% van de Nederlandse huishoudens van energieleverancier. Dat is 2,5 keer zoveel as het Europees gemiddelde (6%).