Energiebelasting

Energiebleasting

Energiebelasting over uw energieverbruik

De energierekening is opgebouwd uit verschillende onderdelen en bestaat voor een groot deel uit belastingen vanuit de overheid: Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en BTW. De BTW betaalt u niet alleen over de leveringskosten, welke worden berekend door uw energieleverancier, maar ook over netbeheerkosten en ODE en energiebelasting.

Hoe groot deel van de energierekening bestaat uit energiebelasting?

Ieder jaar neemt het aandeel van belastingen op de energienota toe. Enerzijds komt dat doordat energiebedrijven stroom en gas vaak voordeliger kunnen leveren. Anderzijds komt het doordat de belastingen welke de overheid oplegt middels ODE, energiebelasting en BTW stijgen. Het aandeel belastingen op elektriciteit is gedaald tot bijna 25 procent, maar op gas juist gestegen tot liefst ruim 52 procent. Dit zijn cijfers die het CBS naar buiten bracht gebaseerd op energietarieven eind 2016. Ook laat het CBS het historisch verloop van belastingen op energie goed zien: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2015/32/energiebelasting

Waarom de energiebelastingen toenemen

De belasting op energie wordt vrijwel ieder jaar verhoogd onder invloed van afspraken uit het Energieakkoord. In 2013 is bovendien de ODE ingevoerd welke jaarlijks toeneemt. De inkomsten die overheid hieruit genereert worden hoofdzakelijk aangewend op subsidie aan bedrijven en particulieren te verlenen die duurzame initiatieven en projecten ontplooien. Dit wordt de SDE+ subsidie genoemd. Aangezien de BTW over alle kosten op de energierekening gaat, inclusief ODE en energiebelasting neemt ook de BTW in absolute getallen toe.

ontwikkeling-energiebelasting

Vermindering energiebelasting

Naast alle belastingen en leveringskosten van uw energieleverancier bent u ook verplicht vastrecht te betalen. Dit is een vast bedrag onafhankelijk van uw energieverbruik en wordt afgedragen aan de netbeheerder. Hierdoor wordt u altijd geconfronteerd met een stuk vaste kosten, zelfs wanneer u heel zuinig met energie omgaat.

Aangezien niemand zonder stroom en/of gas in zijn woning kan beschouwd de overheid een gedeelte van uw energieverbruik als basisbehoefte. Over dit minimale verbruik hoeft u helemaal geen belasting te betalen. Dit gedeelte is voor iedereen hetzelfde en is daarom een vast bedrag. Dit verrekend op uw energienota en wordt “vermindering energierekening” genoemd. De hoogte van deze vermindering wordt ieder jaar onafhankelijk vastgesteld. Tussen 2009 en 2017 schommelde de vermindering altijd tussen de € 370 en € 385 per jaar.

Energie vergelijken