Groene Energie

 

 

Groene energie

De term groene energie wordt vaak gebruikt voor elektriciteit dat duurzaam is opgewekt ook groene stroom genoemd. Het is een verzamelterm, want de milieuvriendelijke opwekking van groene energie kan op verschillende manieren. Windmolens en zonnepanelen/ zonneparken zijn het meest bekend en biomassa het meest gebruikt in Nederland. Ook worden waterkrachtcentrales en warmtepompen ingezet om groene stroom op te wekken. Er is geen verschil tussen de niet milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit en de milieuvriendelijk opgewekte stroom op het elektriciteitsnet. De stroom die uit het stopcontact komt is hetzelfde en dus bij iedereen in de straat hetzelfde.

Wat is het verschil met normale stroom?

Normale elektriciteit, ook wel grijze energie genoemd, wordt op een niet milieuvriendelijke manier opgewekt. Hierbij kan gedacht worden aan energieopwekking uit kerncentrales, kolencentrales, aardgas en verbranding van steenkool. Groene energie wordt op een duurzame manier opgewekt en wordt ook wel hernieuwbare energie genoemd. Het grote verschil is dat de opwekking van groene stroom komt uit onuitputtelijke energiebronnen.

Het aandeel van groene energie in het totaal

Afgelopen jaar is het aandeel groene stroom met ruim 5% gegroeid. In totaal wordt 125 petajoule (PJ) duurzaam opgewekt. De verbranding van biomassa is relatief de minst schone manier van duurzame energie, maar maakt in Nederland voor bijna tweederde deel uit van het totaal aan duurzaam opgewekte stroom: 63%. Windenergie beslaat ongeveer 9% van het totaal aan groene stroom en zonne-energie 8%. De verwachting is dat het aandeel van laatste twee de komende jaren verder toeneemt en het aandeel verbranding van biomassa afneemt. Zo is het aandeel zonne-energie in 6 jaar tijd verzesvoudigd en windenergie ruim verdubbeld.

Groene stroom duurder dan grijze energie?

Een veel gestelde vraag is of er een groot prijsverschil zit tussen groene stroom en grijze stroom. Hoewel een aantal jaar terug grijze stroom een stuk goedkoper was dan groene stroom zijn de verschillen in 2018 maar heel erg klein. Sommige energieleveranciers bieden gebruik van groene energie nog wel iets duurder aan dan grijze stroom, maar bij andere energieleveranciers is groene stroom zelfs goedkoper. Dit komt omdat de overheid veel subsidies verleend aan bedrijven die energie duurzaam opwekking. Door op deze manier groene energie te stimuleren wordt gepoogd de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Bovendien proberen veel energiebedrijven door duurzame energie goedkoper aan te bieden meer klanten aan zich te binden.

Hoe weet ik nu of de groene stroom die ik ontvang echt groen is?

De energie dit u ontvangt is hetzelfde; zowel grijze als groene energie. U zult geen verschil merken, maar u zult wellicht voor groene stroom willen kiezen omdat dit beter is voor het milieu. Het is dan wel zo prettig om te weten dat de stroom die u energieleverancier aan het energienet heeft geleverd duurzaam is opgewekt. Er zijn twee manieren hoe u kunt controleren of de stroom die u van uw energieleverancier krijgt echt groen is. Dat kan via het stroometiket altijd, welke door de overheid verplicht is bij iedere energieleverancier. U kunt dan precies in procenten zien wat de verdeling is van de gebruikte energiebronnen bij de opwekking. U kunt het stroometiket vinden op uw jaarrekening en in de energievergelijker. Energiebedrijven die groene energie aanbieden moeten die ook aantonen met een garantiecertificaat ook wel garanties van oorsprong (GvO’s) genoemd. Ook op deze manier zou u het kunnen verifiëren.

Energie vergelijken