Jaarrekening Energie

De jaarrekening ontvangt u van uw energieleverancier

Iedere maand betaalt u een voorschotbedrag. Dit bedrag is een indicatie van uw energieleverancier hoeveel de energie kost die uw maandelijks verbruikt. Wanneer u te weinig heeft betaald of juist teveel wordt dit verrekend met uw jaarrekening. Deze jaarrekening ontvangt u na uw 12 contractmaanden, dat hoeft dus niet aan het eind van het kalenderjaar te zijn en verschilt van huishouden tot huishouden. De jaarnota ontvangt u altijd binnen 8 weken van uw energieleverancier na de 12 contractmaanden.  Wanneer u teveel heeft betaald krijgt u geld terug van uw energieleverancier en wanneer u te weinig heeft betaald moet u het verschil alsnog voldoen. Bij de meeste energieleveranciers krijgt u een digitaal account en kunt u inloggen bij hen op de website om uw actuele verbruik en jaarrekening in te zien. Ook ontvangt u de jaarrekening bij de meeste energieleveranciers per mail of post.

Jaarrekening of eindafrekening

Jaarrekening en eindafrekening zijn termen die veel door elkaar heen worden gebruikt, maar dat is niet altijd terecht. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen beiden. De jaarrekening en eindafrekening gaan beiden om een overzicht van uw verbruikte stroom en gas en betreft een eventuele verrekening met de reeds betaald termijnbedragen. De jaarrekening ontvangt u echter binnen 8 weken na afloop van 12 contractmaanden, terwijl de eindafrekening door uw oude energieleverancier na 6 weken wordt verzonden na beëindiging van uw energiecontract, wanneer u overstapt van energieleverancier.

Meterstanden doorgeven

De jaarrekening of eindafrekening wordt opgesteld aan de hand van meterstanden. Er wordt een vergelijking gemaakt met de meterstanden bij de opstelling van de voorgaande jaarrekening en de nieuwe meterstanden. Op deze manier wordt het verbruik bepaald.

Er zijn grofweg drie methoden om meterstanden door te geven:

  1. Steeds meer huishoudens beschikken over een slimme meter. Dan hoeft u niets te doen en leest uw energieleverancier zelf digitaal van afstand de meterstanden uit.
  2. U ontvangt van uw energieleverancier een meterkaart via de post of mail welke u invult en terugstuurt. Vaak kunnen meterstanden ook via een onlineaccount bij uw energieleveranciers worden doorgegeven.
  3. In sommige gevallen sturen energieleveranciers een meteropnemer toe waarmee meterstanden kunnen worden opgenomen.

Controleer altijd uw meterstanden met uw jaarrekening

In een grote meerderheid van de gevallen klopt uw jaarrekening met uw meterstanden. Echter kan het voorkomen dat er toch een vergissing is gemaakt op uw jaarrekening of eindafrekening. Controleer daarmee altijd uw meterstanden en jaarrekening en vergelijk deze met elkaar.

Wat u kunt doen als uw jaarrekening of eindafrekening niet overeenkomen met uw meterstanden

Wanneer er een verschil bestaat tussen uw jaar- of eindafrekening en uw meterstanden dient altijd eerst contact op te nemen met uw energieleverancier. Zij kunnen u een toelichting geven waar het verschil door komt. Het kan bijvoorbeeld komen dat u de meterstanden niet tijdig heeft doorgegeven, waardoor zij een schatting moesten maken. Ook kan een vergissing natuurlijk het geval zijn en kunt u het zodoende in goed overleg rechtzetten.

Mocht het contact leggen met uw energieleverancier niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt een officiële klacht indien bij uw energieleverancier. U maakt dan bezwaar tegen uw jaarrekening. Hoe u dit precies kunt doen verschilt per energieleverancier en vindt u in hun algemene voorwaarden. Verstuur uw brief altijd aangetekend en vermeld in uw bedrijf binnen welke termijn u redelijkerwijs een reactie verwacht. Totdat er een oplossing wordt geboden binnen deze termijn betaald u de jaarrekening niet. Komt er geen oplossing, dan kunt u als laatste stap uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dat kan via www.degeschillencommissie.nl. Let er wel op dat hieraan kosten zijn verbonden welke u op haar website terug kunt vinden.