Slimme Meter

Slimme meter

De overheid heeft bepaald dat alle bedrijven en consumenten in 2020 moeten beschikken over een slimme meter. Deze moet de bestaande, oude energiemeter vervangen en werkt digitaal. Uw netbeheerder en energieleverancier kunnen uw meterstanden voor het gebruik van elektriciteit en gas van afstand uitlezen en u hoeft geen meterstanden zelf meer door te geven.

Nog geen slimme meter?

De netbeheerders zijn met de taak belast om alle bedrijven en huishoudens te voorzien van een slimme meter. Halverwege 2017 hebben ongeveer 3,5 miljoen huishoudens reeds een slimme meter en uiterlijk in 2020 zal ook bij u de oude meter vervangen worden door een nieuwe slimme energiemeter. Aangezien netbeheerders de slimme meters verdelen en zij per regio opereren is het niet direct duidelijk wanneer u hiervoor aan de beurt. De planning van de installatie van slimme meters kunt u terugvinden op de website van uw eigen netbeheerder. Aan slimme meters die worden aangeboden volgens de planning zijn geen extra kosten verbonden.

slimme-meter-liander

Direct over een slimme meter beschikken

Wanneer u liever niet wacht op de planning van uw netbeheerder om de slimme meter bij u te vervangen, dan kunt u een aanvraag indienen bij uw netbeheerder. Dit wordt een voorrang- of prioriteitsverzoek genoemd. Daarmee kunt u op korte termijn beschikken over een slimme meter. Houdt er wel rekening mee dat uw netbeheerder hier extra kosten voor in rekening brengt: € 72,60 voor het vervangen van beiden meters. Indien u alleen uw elektriciteitsmeter wilt vervangen ontvangt u een korting van € 4,94 ten opzichte van de kosten voor vervangen van zowel de gas- als elektriciteitsmeter. Een voordeel hiervan is dat u niet continu zelf de meterstanden in de gaten hoeft te houden en om de maand een verbruiksoverzicht van uw energieleverancier ontvangt zonder dat u daar verder iets voor u hoeft te doen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor de huur van de slimme meter ten opzichte van de oude meters.

Waarom krijgt iedereen een slimme meter?

De overheid wenst het energieverbruik terug te dringen en beter inzicht in het verbruik en de communicatie daarvan zijn één van de speerpunten. Daarnaast worden de standen automatisch doorgegeven waardoor de energierekening nauwkeuriger wordt. Uiteindelijk hoeven huishoudens, bedrijven en energieleveranciers niet meer te werken met geschatte meterstanden wat in sommige gevallen voor wrevel kon zorgen. Met een slimme meter is bovendien geen extra meter meer nodig voor huishoudens die energie terugleveren, bijvoorbeeld via zelf opgewekte energie via zonnepanelen.

Wanneer uw meterstanden bij een slimme meter worden uitgelezen

Wanneer de slimme meter bij u is geplaatst kunt u deze aan- of uitzetten. Wanneer deze aanstaat mag de energieleverancier waar u energie bij afneemt de meterstanden alleen op de volgende momenten uitlezen (tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft dat het vaker mag):

  • Jaarlijks boor het opmaken van de jaarrekening
  • Om de maand om u een verbruik- en kostenoverzicht toe te sturen
  • Bij het overstappen van energieleverancier
  • Bij een verhuizing
  • Bij noodzakelijke omstandigheden, zoals onderhoud van het gas- en elektriciteitsnet

    toon-slimme-meter

Wilt u geen slimme meter?

Het is (nog) niet verplicht om een slimme meter te hebben. Wanneer uw netbeheerder u deze aanbiedt, dan heeft u de mogelijkheid om dit aanbod te weigeren. Dan verandert er in feite niets en houdt u de beschikking over uw oude elektriciteit- en gasmeter. U profiteert dan niet van de voordelen van een slimme meter en de meterstanden dient u dan jaarlijks zelf door te geven aan uw energieleverancier. Indien u op een later moment alsnog besluit om van uw netbeheerder een slimme meter te willen ontvangen, dan heeft de netbeheerder het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.