Stadsverwarming

Stadsverwarming en energieleveranciers

Behalve in de drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, komt stadsverwarming in verschillende delen van Nederland voor. Het is een manier welke vooral in de jaren 80 en 90 is geïntroduceerd om woningen en water in woningen te verwarmen zonder dat hiervoor gas voor nodig is. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben stadsverwarming in hun woning wat neerkomt op 500.000 huishoudens. Ook wanneer de term blokverwarming wordt genoemd is dit een manier van stadsverwarming. Daarbij wordt een rij huizen of bijvoorbeeld een appartementencomplex verwarmd via één grote collectieve CV ketel. Bedrijfspanden kunnen daarnaast ook zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet.

Overstappen van energieleverancier bij stadsverwarming

U kunt overstappen van energieleverancier wanneer u stadsverwarming heeft, maar dit heeft dan enkel betrekking op het elektriciteitsverbruik in uw woning. U kunt niet van warmteleveranciers wisselen, omdat er maar slechts 1 aanbieder op uw adres stadsverwarming aanbiedt. In het geval u stadsverwarming heeft wordt dit door uw gemeente bepaald welke leverancier dat is. Aangezien u hierin geen keuze heeft houdt Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht, zodat de prijzen van stadsverwarming niet onredelijk hoog kunnen worden. ACM heeft zodanig veel invloed dat zij bepaald wat het maximale bedrag is dat een leverancier van stadsverwarming mag rekenen, dit gaat volgens de WarmteWet. Huishoudens met stadsverwarming kunnen natuurlijk wel zelf kiezen uit stroomleveranciers.

Wat is de WarmteWet?

De WarmteWet bepaald de maximale prijs voor de verwarming van woningen en water. Jaarlijks wordt deze vastgesteld door het ACM. Hierbij wordt een vergelijk gemaakt wat andere huishoudens betalen welke hun woning verwarmen met gas. In 2016 was de maximumprijs voor stadsverwarming een variabel bedrag van € 22,66 per verbruikte gigajoule en daarnaast een vast bedrag van € 276,13.

Daarnaast zijn de volgende punten opgenomen in de Warmtewet:

  • Regels bij meting van het verbruik
  • Inhoudelijke aspecten levering stadsverwarming
  • Het afsluitmoment van stadsverwarming (bij niet nakoming verplichtingen)
  • Compensatie bij storing van stadsverwarming
  • Mogelijkheid om geschillencommissie bij geschillen tussen beiden te laten komen

Hoe werkt het met koken?

Wanneer u stadsverwarming heeft en u kookt op gas of elektriciteit dan zit dit niet inbegrepen bij uw kosten voor de stadsverwarming.

Is verwarming van tapwater inclusief bij stadsverwarming?

De verwarming van uw huis en het water in huis worden niet gesplitst. Dat betekent dat de kosten hiervoor al in begrepen zijn in de maximale prijs voor stadsverwarming. Het waterverbruik zelf zit overigens niet inbegrepen. Stadsverwarming gaat dus alleen over het verwarmen van het water.