Stroometiket

Het Stroometiket: inzicht in de herkomst van de opgewekte energie

In 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd en één jaar later werden zij verplicht gesteld te vermelden waar hun elektriciteit vandaan komt en hoe het is opgewekt. Het label dat dit inzichtelijk moet maken wordt het stroometiket genoemd. Enerzijds worden de energiebronnen uitgesplitst:

  • Kernenergie
  • Kolenverbranding
  • Aardgas
  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Waterkracht
  • Biomassa

Daarnaast moet worden aangegeven waar de energie vandaan komt: Nederland of andere Europese landen. Hierin wordt bovendien het aandeel, uitgedrukt in percentages, aangegeven. Ook de gevolgen voor het milieu vormen onderdeel van het stroometiket. Op deze manier kunnen consumenten en bedrijven gebaseerd op meer transparante informatie een keuze maken uit energieleveranciers. Het stroometiket/ energielabel wordt ook bij de details van elk energieproduct in de energievergelijker getoond.

energielabel-voorbeeld

Het stroometiket van uw huidige energieleverancier

Bent u benieuwd naar de duurzaamheid van uw energieleverancier en waar uw elektriciteit vandaan komt? U ontvangt het ieder jaar bij de jaarrekening. Zo ziet u direct hoe groen de stroom is die u van uw energieleverancier ontvangt.

Meerdere stroometiketten

Energieleveranciers zijn niet alleen verplicht een stroometiket te leveren met daarop de herkomst van de geleverde energie en de verdeling, maar ook op bedrijfsniveau. Dat wil zeggen in totaliteit van al haar energieproducten en eventueel zelfs op een nog hoger niveau wanneer zij deel uitmaakt van een groter (vaak internationaal) concern.

Pas sinds 2015 wordt land van origine vermeld

10 jaar lang konden energiebedrijven enkel aangeven of hun stroom groen of grijs was, met benoeming van de energiebron. Ook het percentage van opwekking moest daarbij worden vermeld. Het land waar de energie vandaan kwam was echter niet verplicht. Hierdoor kwam het veelvuldig voor dat energieleveranciers certificaten (garanties van oorsprong) konden inkopen van energiemaatschappijen in het buitenland die groene energie opwekten. Daarmee droegen de Nederlandse energieleveranciers zelf niet bij aan de verduurzaming van het energielandschap in Nederland. Bovendien konden energieleveranciers die wel elektriciteit uit Nederland, welke duurzame was opgewekt, inkochten of opwekten zich niet onderscheiden.

Stroometiketten worden jaarlijks gecontroleerd

De juistheid van stroometiketten wordt door Autoriteit Consument en Markt ieder jaar gecontroleerd. Daarnaast wordt gecontroleerd of energieleveranciers de nieuwe stroometiketten tijdig versturen naar hun klanten en potentiële nieuwe klanten bij hun aanbod, of alle verplichte informatie erop wordt vermeld en of de verschillende aandelen in energiebronnen kloppen.